En bønn

Står i traumer og vanskelige situasjoner, kan dere be for meg