En bønn

Kinkig situasjon. Be at det skal løse seg godt. Be også om klarhet for en samling, når og hvordan