En bønn

Be at jeg skal få komme og være i en rett relasjon til mine nærmetse, også en annen relasjon. Be elles for mine, meg, andre til ånd, sjel og legeme, Guds nåde, helse og velsignelse for dagene fremover, i Jesu navn