En bønn

Hei!
Har en tid vært mye plaget med angst og noe depresjon. Dette hemmer livsutfoldelse, glede og forholdet til mine medmennesker. Har fått hjelp hos helsevesenet men har et sterkt ønske om at Gud må gripe inn da det er svært vondt å ha det slik.
Ber og har mye og takke for.

Mvh
K.G