En bønn

Føler meg ikke bra, be at all uvelhet og migrene forsvinner. Fred og ro til kropp, sjel, ånd og sinn.