En bønn

Be for en med svakt hjerte som skal igjennom en undersøkelse der de skal stanse og deretter restarte hjertet, at alt skal gå bra. Be elles for mine, meg, andre i alle ting, og for relasjonene jeg har til mine nærmeste