En bønn

Herre, vi ber om ditt blods beskyttelse i og over oss på alle vis i Jesu navn.
Og led oss til å ta de rette valgene framover amen