En bønn

Be for en kontakt om glede og godt fellesskap. Be at penger skal strekke til for noe