En bønn

Be for ett par om visdom og Guds hjelp til å ta de rette beslutninger .
Be om ledelse og de beste løsninger for dem