En bønn

Be at det skal ordne seg med noe vedlikeholdsarbeid