Hastverk

derfor sier Herren Herren: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.
Jesaja 28:16

Den flittiges tanker fører bare til vinning, men hastverk bare til tap.
Salomos ordspråk 21:5

Bedre er slutten på en ting enn begynnelsen, bedre å være tålmodig enn overmodig. Vær ikke for hastig i din ånd til å bli vred, for vreden bor i dårers barm.
Forkynneren 7:8-9

Den som er snar til vrede, vekker trette. En hastig mann gjør ofte det som er ondt.
Salomos ordspråk 29:22

24 Hold deg ikke til venns med en som er snar til vrede, og gi deg ikke i lag med en hastig mann, 25 for at du ikke skal lære deg til å gå på hans veier og få satt en snare for ditt liv.
Salomos ordspråk 22:24-25

Gi deg ikke for hastig i strid med noen, for hva vil du gjøre til slutt når motparten vinner saken til skam for deg? Før din sak mot din motpart, men åpenbar ikke en annen manns hemmelighet, 10 for at ikke den som hører det, skal skjelle deg ut, og ditt dårlige rykte vare ved!
Salomos ordspråk 25:8-10


Latskap
Hissighet
Strev og uro
Mildhet
Stol på Gud
Be om visdom, et lydhørt hjerte som kan skille mellom godt og ondt
Be om indre styrke
Be om indre styrke for andre