Man kan be om en ektefelle

Den som har funnet en hustru, har funnet lykke, og har fått en god gave fra Herren.
Salomos ordspråk 18:22

Hus og gods er en arv fra fedre, men en forstandig hustru er en gave fra Herren.
Salomos ordspråk 19:14

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.
Jakobs brev 1:17

Sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet, og legg vinn på trofasthet. Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mannen som setter i verk onde planer.
Salmenes bok 37:3-7


Ekteskap, ekteskapsbrudd, skilsmisse, hor og utukt
Ære og renhet i ekteskapet
Mann og hustru er ikke to, men ett kjød
Bryllup – brudgom og brud
Synder utenfor legemet og synder mot sitt eget legeme
Er alle synder like store?

Be om hva dere vil