Bibelens bøker

Jesus svarte ham: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.
Lukas 4:4

16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.
Paulus’ andre brev til Timoteus 3:16-17

159 Se, hvor jeg har elsket dine befalinger! Herre, hold meg i live etter din miskunnhet! 160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.
Salmenes bok 119:159-160

Bibelen består av Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet: Totalt 66 bøker

Det Nye Testamentet bør leses først.
Det Gamle Testamentet er også viktig, men må ses i lys av Det Nye Testamentet.

Sider med bibelvers som belyser sammenhengen mellom Det Gamle Testamentet og Det Nye testamentet:
Jesus om Det Gamle Testamentet
Det Nye Testamentet om Jesus i Det Gamle Testamentet
Den nye pakt: Frihet ved ånden – Den gamle pakt: Moseloven
Moseloven er ikke for de kristne
Misbruk ikke friheten i den nye pakt
Profeter
De som skrev ned Bibelen ble ledet av den hellige ånd
Les Bibelen
Guds ord

! Det vil bli lagt til flere stikkord i listen nedenfor !

Det Gamle Testamentet
39 bøker

 • Første Mosebok (50 kapitler)
  Stikkord: Skapelsen, Adam og Eva, Kain og Abel, Noah, Arken, Syndefloden, Babels tårn, Abram/Abraham og Sara, Lot, Sodoma og Gomorra, Isak, Jakob/Israel og Esau, Jakobs tolv sønner (Israels tolv stammer), Josef i Egypt
 • Andre Mosebok (40 kapitler)
  Stikkord: Israels barn er slaver i Egypt, Moses, Aron, Egypts ti landeplager, Påskelammet, Utgangen av Egypt, De ti bud, Gullkalven, Tabernaklet, Paktens ark, Moseloven, Ledet av skystøtte om dagen, Ledet av ildstøtte om natten, Manna, Start: Israel i ørkenen i 40 år
 • Tredje Mosebok (27 kapitler)
  Stikkord: Moseloven, Fortsettelse: Israel i ørkenen i 40 år
 • Fjerde Mosebok (36 kapitler)
  Stikkord: Moseloven, Fortsettelse: Israel i ørkenen i 40 år
 • Femte Mosebok (34 kapitler)
  Stikkord: Moseloven, Fortsettelse: Israel i ørkenen i 40 år, Moses dør, Josva er Israels nye leder
 • Josvas bok (24 kapitler)
  Stikkord: Det lovede land, Landet deles mellom Israels stammer, Josva dør
 • Dommernes bok (21 kapitler)
  Stikkord: Josva dør, Israel synder, Dommere, Debora, Samson
 • Ruts bok (4 kapitler)
  Stikkord: Rut, No’omi, Boas
 • Første Samuelsbok (31 kapitler)
  Stikkord: Hanna ber Gud om et barn, Hanna får sønnen Samuel, Filstrene, Paktens ark, Folket vil ha en konge, Samuel salver Saul til konge, Saul synder, Samuel salver David til konge, David og Goliat, Saul forfølger David, David sparer Sauls liv, Samuel dør, David sparer Sauls liv igjen, Saul synder, Saul dør
 • Andre Samuelsbok (24 kapitler)
 • Første Kongebok (22 kapitler)
 • Andre Kongebok (25 kapitler)
 • Første Krønikebok (29 kapitler)
 • Andre Krønikebok (36 kapitler)
 • Esras bok (10 kapitler)
 • Nehemjas bok (13 kapitler)
 • Esters bok (10 kapitler)
 • Jobs bok (42 kapitler)
 • Salmenes bok (150 kapitler/salmer)
 • Salomos ordspråk (31 kapitler)
 • Forkynneren (12 kapitler)
 • Høysangen (8 kapitler)
 • Profeten Jesaja (66 kapitler)
  Stikkord: Profetier om endetiden
 • Profeten Jeremia (52 kapitler)
 • Klagesangene (5 kapitler)
 • Profeten Esekiel (48 kapitler)
 • Profeten Daniel (12 kapitler)
  Stikkord: Profetier om endetiden
 • Profeten Hosea (14 kapitler)
 • Profeten Joel (3 kapitler)
 • Profeten Amos (9 kapitler)
 • Profeten Obadja (1 kapittel)
 • Profeten Jona (4 kapitler)
 • Profeten Mika (7 kapitler)
 • Profeten Nahum (3 kapitler)
 • Profeten Habakkuk (3 kapitler)
 • Profeten Sefanja (3 kapitler)
 • Profeten Haggai (2 kapitler)
 • Profeten Sakarja (14 kapitler)
 • Profeten Malaki (4 kapitler)

Det Nye Testamentet
27 bøker

 • Matteus evangelium (28 kapitler)
  Stikkord: Guds sønn: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære.
  Jesu fødsel. Jesu barndom. Mirakler. Døperen Johannes. Dåp. Omvendelse. Korset. Jesu død. Jesu oppstandelse. Disipler. Forkynnelse.
 • Markus evangelium (16 kapitler)
  Stikkord: Guds sønn: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære.
  Mirakler. Døperen Johannes. Dåp. Omvendelse. Korset. Jesu død. Jesu oppstandelse. Disipler. Forkynnelse.
 • Lukas evangelium (24 kapitler)
  Stikkord: Guds sønn: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære.
  Jesu fødsel. Jesu barndom. Mirakler. Døperen Johannes. Dåp. Omvendelse. Korset. Jesu død. Jesu oppstandelse. Disipler. Forkynnelse.
 • Johannes evangelium (21 kapitler)
  Stikkord: Guds sønn: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære.
  Mirakler. Døperen Johannes. Dåp. Omvendelse. Korset. Jesu død. Jesu oppstandelse. Disipler. Forkynnelse.
 • Apostlenes gjerninger (28 kapitler)
  Stikkord: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære, Disipler, Apostler, Den hellige ånd, Nådegaver, Forfølgelse av kristne, Menigheten vokser, Omvendelsen til Saulus (Saul) / Paulus, Den nye og den gamle pakt, Evangelisering, Misjonering
 • Paulus brev til romerne (16 kapitler)
 • Paulus første brev til korinterne (16 kapitler)
 • Paulus andre brev til korinterne (13 kapitler)
 • Paulus brev til galaterne (6 kapitler)
 • Paulus brev til efeserne (6 kapitler)
 • Paulus brev til filipperne (4 kapitler)
 • Paulus brev til kolosserne (4 kapitler)
 • Paulus første brev til tessalonikerne (5 kapitler)
 • Paulus andre brev til tessalonikerne (3 kapitler)
 • Paulus første brev til Timoteus (6 kapitler)
 • Paulus andre brev til Timoteus (4 kapitler)
 • Paulus brev til Titus (3 kapitler)
 • Paulus brev til Filemon (1 kapittel)
 • Brevet til hebreerne (13 kapitler)
 • Jakobs brev (5 kapitler)
 • Peters første brev (5 kapitler)
 • Peters andre brev (3 kapitler)
 • Johannes første brev (5 kapitler)
 • Johannes andre brev (1 kapittel)
 • Johannes tredje brev (1 kapittel)
 • Judas brev (1 kapittel)
 • Johannes åpenbaring (22 kapitler)
  Stikkord: Jesus taler, Jesus vurderer 7 menigheter, Selvransakelse, Syn, Profetier, Endetiden, Dyret/666, Dyrets bilde, Jesu gjenkomst, Tusenårsriket, Den nye himmel, Den nye jord