Fader vår

Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem! For deres Far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be:

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
10 Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.
11 Gi oss i dag vårt daglige brød.
12 Og forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
13 Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
For ditt er riket og makten og æren i evighet.
Amen.

14 For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.
Matteus 6:7-15

Det skjedde at han var et sted og ba. Da han holdt opp, sa en av disiplene hans til ham: Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. Han sa da til dem: Når dere ber, skal dere si:

Fader vår, du som er i himmelen.
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.
Gi oss hver dag vårt daglige brød.
Og forlat oss våre synder,
for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Og han sa til dem: Sett at en av dere har en venn og kommer til ham midt på natten og sier til ham: Venn, lån meg tre brød! For en venn av meg er kommet til meg fra reise, og jeg har ikke noe å sette fram for ham. Skulle da han der inne svare: Bry meg ikke! Døren er alt stengt, og småbarna mine er i seng med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier dere: Om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp fordi han er så pågående, og gi ham alt det han trenger. Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 10 For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.11 Hvem av dere som er far, vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? 12 Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? 13 Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.
Lukas 11:1-13


Be til Far og Jesus
Jesus er gitt all makt i himmel og på jord
Faderen og Sønnen
Gud – vår far
Du kan ha fått mange bønnsvar uten å vite det