Be at Gud skal vende en persons hjerte til seg

17 Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette. Og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her, villig har gitt deg sine gaver. 18 Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud! La dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg!
Første Krønikebok 29:17-18

Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil.
Salomos ordspråk 21:1


Be at Jesus må bo ved troen i deres hjerter
Gud ser til hjertet
Fri vilje