Ønsker du forbønn?

Du kan legge ut ditt bønneemne på be.no ved å bruke skjemaet nedenfor.
Innsendte bønneemner vises på siden Be for andre
Personvern: Ønsker du forbønn for andre? Legg ikke ut navn/informasjon som kan indentifisere personer. Gud vet hvem det dreier seg om.

Utsett ikke å oppsøk helsevesenet ved symptomer av fysisk eller psykisk art som kan være alvorlige! Be også til Gud:
Bønn, Gud, leger og helsevesen


6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
Paulus’ brev til filipperne 4:6-7

Etter du har lagt ut ditt bønneemne, be gjerne også for andre: Be for andre

Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.
Lukas 6:31

1 Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, 2 for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. 3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.
Paulus’ første brev til Timoteus 2:1-4

Les gjerne gjennom bønneemneteksten din før du sender den inn – i tilfelle det er noe du vil tilføye, endre eller rette på.