En skal lyde Gud mer enn mennesker!

Men Peter og Johannes svarte dem: Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud!
Apostlenes gjerninger 4:19

Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker!
Apostlenes gjerninger 5:29


Sett Gud først
Hva er størst hos deg: Menneskefrykt eller Gudsfrykt?
Stol på Gud
De som skrev ned Bibelen ble ledet av Den Hellige Ånd
Den Hellige Ånd
Summen av Guds ord er sannhet
Hold fast på Guds ord
Vranglære og forførelse
Økumenikk? Bibelen oppfordrer til enhet blant kristne, men ikke til enhet med dem som ikke vil vende seg bort fra vranglære
Jesu ord er Faderens ord
Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen
Jesus er gitt all makt i himmel og på jord