En bønn

Be for at alt løser seg for et ekteskap og om tilgivelse og helbredelse, amen i Jesu navn