En bønn

Kan vi gå sammen I Takk og bønn til Gud vår Far om at I dag er dagen hjelper kommer?
I Jesu navn Amen

Det to eller tre Ber om.. minner deg på det Herre. Hilsen utslitt tjener