En bønn

Be for en person som er bekymret for hukommelsen at det ikke skal være noe mer enn det som er naturlig. Jesus formår