En bønn

Be om fred og ro i hjemmene og i miljøet her, for stedet her, mine nærmeste og noen andre. Be for en rekonvalesent som har vært mye bedt for, gått bra.
Be om positiv utvikling på stedet her i alle ting. Herren kjenner alt