En bønn

Hei søsken!
Be gjerne for en eldre dame som har Parkinson og hatt flere brudd i ryggen nå og er på sykehus? Hun er kristen og har vært engasjert og så omsorgsfull ovenfor andre. Hun ønsker ikke inn på sykehjem. Gjerne be om en god løsning?