En bønn

Ber om gjennopprettelse av mitt ekteskap.