En bønn

Be at det skal bli ro i forbindelse med sykdom i nær slekt, få tid selv til å bli legt, en som venter svar MR ikke være noe alvorlig, en på sykehus greie seg. Om roligere dager med mindre påkjenninger, elles for meg, mine andre om legedom, Guds fred og velsignelse i alle ting