En bønn

Ber om visdom i en relasjon,-hva tjener Guds sak best.
Nåde og hjelp i rette tid