En bønn

Be for en etablert bedrift at det skal gå vel med den videre, være under Guds velsignelse i alt, Herren legge til rette i det jeg måtte bidra med.
Be også for en ny bedrift, en flott start, under Herrens velsignelse med alt.
Om at Herren skal legge til rette om jeg skal bidra med noe.
Med ønske om en god og velsignet sommer til alle forbedere