En bønn

Takk for at dere har bedt for meg tidligere. Blitt helbredet.

Be at ubehaget i hodet helbredes

Be at hoftesmertene og ubehaget i beinet helbredes

Gud velsigne dere alle som ber.