010822002

Be for søster med angst at katastrofetanker blir bundet opp i Jesu navn amen