En bønn

Be for min økonomi, urolig for gjeld jeg ikke greier å nedbetale, står i ro, for sosialt stress overfor mennesker i nær slekt, føler at jeg ikke strekker til. Be elles for mine, meg, andre, for nåde, helse og velsignelse fra Herren. Be spesielt for en tilstand og for et forestående legebesøk og for relasjoner