En bønn

Ber om forbønn for vår svigerdatter som har mistet 5 foster når hun har vært 11-12 uker på vei. Nylig fikk hun diagnosene Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og Antifosfolipidsyndrom. Hun ønsker forbønn og tror at Gud kan hjelpe henne.