En bønn

Be for svoger og hjerteproblemene at han får den beste hjelp og vlir leget, samt at CT nyrene skal være ok. Be elles for meg, mine, andre/ rekonvalesent og for en reise noen skal på at alt skal gå bra.