En bønn

Jeg ønsker at dere bidrar til mine bønner om meg en jobb jeg kan leve av og med. Jeg ber også om at jeg blir et bedre og mer storsinnet menneske, med fred i sjelen og mer livsglede.