En bønn

Be for mann som drikker mye, også på jobb. Be om at han skal få et radikalt møte med en allmektig Gud, som endrer hans negative mønster.
Be også for en dame med angst og depresjoner, og med syk ektefelle. Be om visdom i en bestemt sak, anen.