En bønn

Be for en samling jeg har årlig som blir vanskelig på grunn av pandemien, at det skal bli en løsning og en forståelse for situasjonen og at det skal bli opprettelse når pandemien er over