En bønn

Ønsker at en person skal fatte interesse for meg og ønske å bli kjent med meg. Tusen takk for forbønn