En bønn

En sønn som snart skal begynne på videregående og en som snart skal begynne på ungdomsskolen. Be om de må komme i klasser de vil trives i. Ber om tro på seg selv, gode venner.