En bønn

Jeg er urolig, mye kroniske plager i kroppen som også gjør det vanskelig i følelseslivet. Mange svingninger hele tiden. Har en kronisk betennelsestilstand de ikke finner ut av, derav ingen hjelp å få. Fanget i egen kropp som sakte går til grunne om ikke Gud griper inn. Ber om forbønn. Også for familien min, mye sykdom.