En bønn

Be for min høyre hofte at jeg blir helbredet. Ubehagelig når jeg går.
Gud velsigne dere.