En bønn

Til deg som ber: Har hatt en periode med lungeplager. Har bedt om forbønn, det er ikke funnet kreft på røntgen/CT slik jeg var urolig for. Nå skal jeg ta en ny undersøkelse, bronkoskopi, i lungene. Redselen for kreft slipper ikke taket, selv om jeg har fått vite at det er annet som skal fokuseres på denne gangen. Be at dette skal være slik, at det ikke er noe kreft