En bønn

Be for en god venn med mange fysiske og psykiske plager. Roper ofte om hjelp, men får ikke den hjelpen som virkelig trengs. Ber om et Guds mirakel inn i livet til min venn. Gud vet, og Gud kan.
Amen.