En bønn

Kan dere være med å be for mann med alzheimers? Be om at Gud griper inn og gjør et under. Be om at han ikke må falle flere ganger og ikke få flere skader. Be om Guds beskyttelse over han. Takk!!