En bønn

Be for barn med sinne og utagering. Be også at begge foreldre setter grenser og er enige i barneoppdragelsen.