En bønn

Er så sliten etter mange år med kroniske smerter og sykdom. Be om optimisme og framtidshåp. Be også om nære venner i samme by. Takk!