En bønn

kommet i vanskelig sitiuasjon både økonomisk og psykisk som følge av svindlere. Har også en person ved navn Angela som er alvorlig syk. Jeg er av og til så depresiv at selvmord er innen rekkevidde.