En bønn

Kan dere be om at sannheten må åpenbare seg i en vanskelig familiesituasjon. Trenger Guds hjelp og styrke. Situasjonen er fortvilende. Gud velsigne dere tilbake.