En bønn

Be at min bror blir frelst.
Be at han kontakter meg,.
Han har sluttet å svare på mailer eller ta telefonen.
Gud velsigne dere.