En bønn

Kjenner på uro og angst for min families fremtid. Vi trenger hjelp. Min bønn er at det legger seg til rette for at vi får det på en måte som ikke gjør oss skamfulle. Tror på at Jesus kan.