En bønn

Vi er tre søsken som trenger at vi får brutt ånden av frykt og skam i forhold til vår far og vår familiesituasjon. Be om at det blir erstattet med fred og glede.
Gud velsigne dere som ber.