En bønn

Kan vi be for en ung mann som er ensom? Tilbringer 22 t I døgnet alene
Gud gi sunne venner og ny jobb Amen