030822002

Be for min eldre far!Vær nær han,Herre.Han sliter med mange helseplager! Gud vet.Helbred han fra disse plagene.Amen